Landsmødet på Gram Slot september 2018 pålagde Hovedbestyrelsen kigge på anvendelsen og ordlyden i KFUM-spejdernes Lederbrev
Lederbrevet er en anerkendelse og et skriftligt bevis på at man er udnævnt som leder hos KFUM-spejderne
Det er altså ikke et brev som det man kender der kommer med posten

Navnet stammer fra tidligere hvor man fik tilsendt anerkendelsen fra divisionschefen efter at denne havde underskrevet med sin fineste håndskrift.
I dag bliver Lederbrevet overrakt på en passende højtidelig måde ved et arrangement i gruppen.

Efter at teksten i lederbrevet er blevet gennemarbejdet, er den efterfølgende godkendt af Hovedbestyrelsen.
Det lyder nu således


Velkommen som leder hos KFUM-Spejderne i Danmark
Navn : __________________

Vi er glade for, at du har valgt at være leder hos KFUM-Spejderne i Danmark. Vi ønsker dig
velkommen i vores unikke spejderfællesskab, hvor din indsats vil være med til at udvikle børn
og unge, så vi sammen kan rykke verden – med vilje!

KFUM-Spejderne giver mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden. Det gør vi ved at
udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber med liv og begejstring.
KFUM-Spejderne i Danmark er en del af verdensspejderbevægelsen WOSM (The World
Organization of the Scout Movement).

Korpsets formål og arbejdsform
Korpset er et kirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne
evangelium, og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses
idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig
forståelse.

Korpsets formål søges virkeliggjort gennem varierende former for forkyndelse og
kristendomsundervisning og gennem spejdersport, friluftsliv og en videre kreds af
aktiviteter, i det der tilstræbes en vekselvirkning mellem individuel udfoldelse og
samarbejde med andre.

Lederens arbejde
Din ledergerning har et demokratisk udgangspunkt og du samarbejder med gruppens andre
ledere. Vi søger sammen inspiration og dygtiggørelse i vores lederarbejde. Vi skaber rammer og
aktiviteter, der bidrager til at spejderne, gennem friluftsliv, fællesskab og udfordringer, opnår
deres fulde potentiale som individer og sammen med andre.
Som leder er du en del af et nationalt og internationalt netværk, som kan gavne både din faglige
og personlige vækst og trivsel. Dit lederarbejde styrker dine kompetencer og personlige
lederskab til brug i alle livets opgaver.

KFUM-Spejderne i Danmark den _ / Gruppenavn: ___________

_____________________________ ________________________________________________
Gruppeleder Distriktschef eller gruppebestyrelsesformand


Lige nu er grafikeren i gang med at designe det fysiske lederbrev.
Vi forventer at det kan rekvireres hos 55Nord fra foråret 2021.
Hold øje med denne side og med korpsinformationen der bliver tilsendt alle grupper.

Lederbrev – hvad står der?